– Fylket trenger ikke bekymre seg for privatferje

Parissa Hamedan-Nejad i Sandnes Venstre mener det er flere argumenter som taler for privatferje på Høgsfjorden.

Publisert: Publisert:

Parissa Hamedan-Nejad i Sandnes Venstre mener grønn konkurransekraft, kulturbasert turistnæring, beredskap og regionutvikling taler for privatferje på Høgsfjorden. Foto: Lars Idar Waage

 • Tor Inge Jøssang
  Journalist
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Saken har mange sider, blant annet:

1. Ryfast åpnes i 2019 og Stortinget har vedtatt at dagens to ferjesamband, Tau-Stavanger og Lauvvik da skal legges ned.

2. For at Nye Sandnes skal bli vellykket trengs det en privatferje på Høgsfjorden, for å binde Forsand og Sandnes sammen. Ellers må forsandbuen kjøre via Ryfast, gjennom kommunene Strand og Stavanger, for å komme til kommunesenteret på Sandnes.

3. Flere reisende ønsker muligheten for å ta ferje, blant annet personer med tunnelangst.

4. Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune har garantert for et bompengelån på flere milliarder kroner. På grunn av blant annet planene om privatferje på Høgsfjorden, samt gratis elbiler, er fylkespolitikerne bekymret for at Ryfast-garantien kan påvirke fylkeskommunens framtidige økonomi.

– Løypemelding i mai

Fylkessamferdselsutvalget har bedt om en statusrapport for Ryfast-utbyggingen i neste møte, som avholdes i mai.

– Vi har bedt om en løypemelding. Bakgrunnen er at det er en del forutsetninger, eller premisser, som er endret siden stortingsproposisjonen om Ryfast. Det går på at nullutslippskjøretøy er fritatt for bomavgift, det er åpnet for privatferje på Høgsfjorden, trafikktall, renter og sånne ting. Dessuten har både media og kommunene vært opptatt av dette, spesielt Stavanger, Strand og Hjelmeland. I stedet for å spekulere har vi bedt om en orienteringssak, for å få oppdaterte fakta, sier Arne Bergsvåg (Sp), leder av Samferdselsutvalget.

Tidligere har fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) gitt uttrykk for skepsis til privatferje, mens fylkesleder Kjartan Alexander Lunde i Rogaland Venstre har kalt det «gambling med skattebetalernes penger å tillate privatferje».

Dårlig fjell for Ryfast

– Fordeler også

Parissa Hamedan-Nejad i Sandnes Venstre mener det er viktig å ha flere tanker i hodet.

– Det som kan oppfattes gambling, kan også være en god investering i vår region, kommenterer hun.

kartet viser Ryfast og Høgsfjordferja.

Hamedan-Nejad viser til at hovedmålet med Ryfast er et ferjefritt samband, som vil korte ned reisetiden mellom Ryfylke og Nord-Jæren.

– Fylket står ansvarlig for 67% av 6,4 milliarder, som er den totale kostnaden. Den økonomiske byrden for fylket er altså ikke lite. Jeg har full forståelse for fylkespolitikernes skepsis og bekymringer. Det er en naturlig og økonomisk ansvarlig reaksjon og privat ferjesamband kan oppfattes som gambling med skattebetalernes penger. Eventuelle tapte inntekter som følge av lav og usikker trafikkprognose, kan gå utover både Ryfast økonomien og andre tjenester. Likevel kan det være flere gode grunner for et slikt privat ferjesamband. Deriblant, grønn konkurransekraft, kulturbasert turistnæring, beredskap og regionutvikling, argumenterer Hamedan-Nejad.

1. Grønn konkurransekraft: Det har vært en blomstring av miljøvennlige teknologier i transport sektoren siden Stortinget vedtok bygging av Ryfast i juni 2012. Den første elektriske ferjen, MF «Ampere», ble bygd i 2014. Dersom den private næringen kan klare økonomisk lønnsomhet i å bruke miljøvennlige teknologi, så har næringslivet i Rogaland kommet et steg videre med grønn konkurransekraft versus fossilkraft. Dette bør ses som et bærekraftig tiltak i den grønne skiftet.

Den offentlig drevne Høgsfjord-ferja legges ned i 2019. Foto: Tor Inge Jøssang

2. Kulturbasert turistnæring: Verdien på Prekestolen som turistmål kan ikke understrekes nok, ifølge Hamedan-Nejad. En vekst i turistnæringen vil også gi økt skatteinntekter som vil også komme fellesskapet til gode. Samtidig er veksten i reiselivsbransjen heller ikke uten negative konsekvenser for miljøet. Økt trafikkstøy, forurensning og turistifisering av naturperler kan gi dårligere opplevelse, både for lokal befolkningen og tilreisende. Et privat, elektrisk ferjesamband kan redusere noen av de negative aspektene, både ved å fordele trafikken og gi tilreisende en bedre opplevelse på havflaten, i stedet for i tunnel.

Her ligger gode muligheter for profilering av en miljøvennlig og kulturbasert næring, som kan kombinere elektrisk ferje, sykkelturer, sjåførløse el-busser, samt middag på havet eller på Preikestolen, eventuelt en tur på teater i Stavanger. Privat-elektrisk ferjesamband vil forsterke den langsiktig merkevarebyggingen av reiselivsbransjen i vår region. Kanskje er det mulig å utfordre næringsforeningene i Sandnes og Stavanger på flere forslag rundt dette?

3. Konkurranse: Et privat ferjesamband vil konkurrere med Ryfast. Men er konkurransen sterk nok til å kunne lage underskudd på Ryfast? Nei, mener Hamedan-Nejad. Fordi: Den årlige trafikken over Høgsfjorden er i dag cirka 960.000 kjøretøy. Kapasiteten på en ferje er omkring 120 biler. Dessuten er kjøreturen lenger med ferje enn Ryfast. Ferjen skal være operativ på dagtid med begrenset rutetid. Fleksibiliteten som Ryfast gir til reisende, er undervurdert. Erfaringene viser også at trafikkprognosene som regel er konservative. Et eksempel på dette i vår region er Finnfast-trafikken. Trafikken ble mye høyere enn trafikkprognosene.

4. Beredskap: Ryfast og et privat ferjesamband kan fungere som to parallelle ledd for beredskap og infrastruktur. Hvis det skulle være behov for å stenge Ryfast i noen timer, eller det oppstår tekniske utfordringer med privatferja, så kan trafikken rutes om til hverandre. Med andre ord styrkes beredskapen i vår region. Dette bør vektlegges mer enn tap av inntekter som resultat av redusert bompenger.

5. Region og distriktsutvikling

Personlig mener jeg at kommunesammenslåing mellom Sandnes, Stavanger og Sola hadde vært en bedre alternativ for vår region enn Sandnes og Forsand. Når det første alternativet er ikke mulig så syns jeg likevel sammenslåing mellom Sandnes og Forsand kan bli spennende, både for nye Sandnes og fylket. Ingen tvil om det er et steg i riktig retning, sier Hamedan-Nejad.

Fordi: Nye Sandnes blir en sterkere og større kommuner som kan tilrettelegge tjenester bedre til sine innbyggere enn hver kommune for seg selv.

– Det skulle bare mangle at nye Sandnes ser også på alternativ infrastruktur til å bringe lokalbefolkningene i kommunen nærmere hverandre. Oppsummert, vil jeg si at det som kan oppfattes gambling kan også være en god investering i vår region, avslutter Parissa Hamedan-Nejad, som er medlem i kommuneplankomiteen i Sandnes.

Diskusjonen på Karmøy

Forsand-ordfører Bjarte S. Dagestad (H) har tidligere gitt uttrykk for at Rogaland fylkeskommune ikke bør legge hindringer i veien for privatferja, siden Samferdselsdepartementet har sagt at fylkeskommunen ikke kan nekte hvis ferja baserer seg på kommersielt grunnlag.

Spørsmål er om Rogaland fylkeskommune likevel kan - eller vil - legge hindringer i veien for privatferja, slik det ble gjort i forbindelse med Rennfast-prosjektet?

På et møte i Karmøy i 1988 skal daværende fylkesordfører Arne Rettedal ha uttalt: «Når Rennfast er etablert, er det å tro på et fortsatt Skudenessamband, det samme som å tro på julenissen».

Helga Rullestad Ap) fra Karmøy. Foto: Knut S. Vindfallet

Da Rennfast åpnet i 1992, ble det gamle rutetilbudet Skudeneshavn-Mekjarvik kraftig redusert, mens hovedsambandet ble flyttet til Mortavika-Arsvågen. Bompenger ble innført i Skudenessambandet til nedbetaling av veiprosjektet - slik at reisekostnadene skulle bli de samme som via Rennfast og Mortavika-Arsvågen.

Den gang ville Karmøy kommune ha privat ferjedrift fra Skudeneshavn, men dette initativet havarerte da fylket krevde at det skulle betales bompenger på ferja også.

– Fylket stoppet initiativet. Det er makta som rår i politikken. Slik har det alltid vært i fylkespolitikken. Høyre tvang Karmøy-politikerne til å stemme mot sin mening, sier mangeårig ferjeforkjemper Helga Rullestad, som fra 1987–2011 var Ap-politiker i Karmøy kommune, blant annet som varaordfører.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Politiet kjørte beruset ung jente hjem. Der ble hun senere utsatt for vold for å ha brakt skam over familien sin

 2. Dette helikopteret sto til lading over natta

 3. – Forholdet har aldri vore betre enn no

 4. Fritidsbåt hentet av redningsskøyte utenfor Jærkysten

 5. Stadig flere velger bort gravstein

 6. – Det gjør så vondt i hjertet at noen har gått så langt for å lage en falsk historie om meg

 1. Sandnes
 2. Stavanger
 3. Beredskap
 4. Forsand
 5. Rogaland