Den nye biskopen startet med å få hele kirken til å le

Søndag formiddag ble Ivar Braut (60) vigslet til biskop i Stavanger domkirke. Den første setningen hans fra prekestolen fikk en fullsatt kirke til å flire.

Biskop Ivar Braut fulgte Kong Harald ut etter gudstjenesten var ferdig.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Det manglet ikke på storslått besøk under vigslingsgudstjenesten. Hans Majestet Kong Harald var til stede. Biskoper fra Norge, Sverige, Danmark og England, preses Helga Haugland Byfuglien, domprost Anne Lise Ådnøy, ordførere, representanter fra kirkerådet og mange flere besøkte Domkirken.

I tillegg til de inviterte gjestene, var det over 200 seter til andre som ønsket å få med seg gudstjenesten.

Fra prekestolen lettet Ivar Braut på den noe alvorlige stemningen i domkirken med en folkelig kommentar.

Stavanger domkirke var fullsatt med festkledde folk i bunad, dress og finstas. Men den nye biskopen tok hull på den spente og høytidelige stemningen og satte en folkelig tone med sin aller første setning fra prekestolen.

Hele kirkelyden hadde sunget «Hallelujah» i kor x-antall ganger da Ivar Braut fikk ordet fra prekestolen:

– Ja, det var en grei tekst, sa han muntert.

Det var en folkelig, og kanskje litt uventet kommentar, for det fikk hele menigheten til å humre.

Braut fortsatte talen sin med å prate om det gode og det onde i verden.

Vigslingsgudstjenesten var storslått på alle måter, inkludert musikkinslagene. Stavanger domkor, Stavanger domkirkes pikekor, Stavanger domkirkes guttekor og Stavanger katedralensemble satte et flott og høyetidelig preg på gudstjenesten.

Preses Helga Haugland Byfuglien og biskop Ivar Braut kom oppover midtgangen til orgelmusikk og korsang. Kong Harald og Line Henriette Hjemdal står til høyre.

Menighetene er førsteprioritet

Den nye biskopen fortalte etter gudstjenesten at han ikke ser frem til de trasige arbeidsoppgavene, men at han gleder seg til å reise rundt til menighetene.

– Første prioritet er å komme seg rundt i menighetene, understreket han.

De neste dagene blir det nok arbeid på kontoret, slik at den ferske biskopen får tid til å sette seg inn i de nye arbeidsoppgavene. Men han var helt tydelig på at han vil jobbe i team og samarbeide med andre.

Ivar Braut synes det var vanskelig å si noe om hvordan han kom til å være en annerledes biskop enn hans forgjenger.

– Jeg kommer til å være meg selv, og på den måten blir jeg en annerledes biskop, forklarte Braut etter gudstjenesten.

– Jeg håper jeg kan være tydelig, og så håper jeg at jeg får ulike fløyer i kirken til å snakka godt sammen, og ha tillit til hverandre, til tross for uenigheter.

Tidligere har han sagt til Aftenbladet at han ikke ønsker å være like politisk som sin forgjenger, Erling Pettersen. Han uttalte seg klart om både oljeboring i nord og flyktningepolitikken.

Les også: Den nye biskopen om jobben sin: - Jeg vil prøve å oppmuntre folk

Ivar Braut vil bygge bro mellom fløyene i bispedømmet.

– Skal lytte til andre standpunkt

Ivar Braut trodde det var usannsynlig at han kom til å bli valgt som biskop, men at han visste sjansen var tilstede etter avstemningen i Kirkerådet.

Det var på Kirkerådets fellesmøte i desember i fjor Ivar Braut ble valgt og tilsatt som ny biskop i Stavanger bispedømme.

– Jeg vil at vi skal snakke sammen, og jeg kommer til å lytte til andre sine standpunkt. Det å lytte har jeg tro på, sa Braut etter gudstjenesten.

Han understreket at den viktigste oppgaven er forkynnelse av det kristne budskap.

Braut beskriver at han blir omtalt som konservativ, men også nyansert og moderat. Han er også omtalt som brobygger.

Under Kirkemøtet i fjor stemte Braut for et kompromissvedtak i homofilisaken, som innebærer at kirken skal gi rom for to syn. Selv mener han at ekteskapet er for mann og kvinne.

– Jeg har venner og uvenner både her og der, sier han til Aftenbladet dagen før gudstjenesten.

Les også: Slik er biskoprollen i dag

Stavanger bispedømme omfatter Rogaland fylke, som består av 26 kommuner. Til sammen er det 93 ansatte prester i bispedømme. Nesten tre av fire rogalendinger er medlem i kirken i dette området.

Oppgavene til biskopen i den norske kirke er blant annet å føre tilsyn med prestene, være talsperson for kirken og vurdere hvorvidt man skal mene noe om samfunnsmessige spørsmål.

Her blir Ivar Braut vigslet til ny biskop i Stavanger bispedømme.
Publisert: