Strenge krav for å tenne opp ild

Tirsdag fikk brannvesenet over 22 meldinger fra privatpersoner som ville tenne opp ild, men så ble det forbudt å tenne opp ild.

Husk at du må varsle brannvesenet før du skal brenne hageavfall i våronna.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Flere store lyngbranner de siste døgnene har fått brannsjefen i Sør-Rogaland til forby alle typer ild utendørs. Det er usikkert hvor lenge forbudet varer.

– Tirsdag fikk vi over 22 henvendelser fra folk som planla bruk av ild. I morgentimene onsdag måtte vi ringe en mann og be han vente til forbudet er opphevet, forteller vaktleder Rune Sunde ved Rogaland brann og redning IKS.

Det er strenge regler for bruk av ild utendørs.

– Planlegger du bruk av ild utendørs, skal dette meldes via nettsidene til Rogaland brann og redning, men akkurat nå er det som sagt totalforbud, repeterer Sunde.

Følgende er tillatt når brannvesenet er varslet:

 • Bråtebrann og brenning av hageavfall utenfor tettbebygde strøk
 • Sankthansbål
 • Halmbrenning i jordbruket
 • Flatebrenning i skogbruket
 • Avfall som aksepteres: rene tre- og papirprodukter
 • Avfall som aksepteres utenfor tettbebygde strøk: kvister og hageavfall.

Husk at du selv har ansvaret for brannen.

– Det er ikke lov å brenne hageavfall og lignende ei tettbygde strøk. Det er heller ikke lov å brenne når det er mørkt, opplyser Sunde.

Avfall som ikke aksepteres:

Papp, plast, isopor, bildekk, impregnert materiale, møbler, organiske produkter, nedrevne hus og bygningsavfall. Disse avgir giftige gasser ved brann og kan være skadelig både for folk og miljø.

Ellers må du huske på dette dersom du skal tenne opp ild når forbundet oppheves:

 • at all bruk av ild utendørs skjer på eget ansvar
 • at det er innhentet tillatelse til bål og brenning av grunneier
 • at slokkemidler må være tilgjengelig
 • ilden må være slukket før mørkets frambrudd
 • ansvarlig voksen person må ha tilsyn, og ikke forlate stedet før det med sikkerhet et konstatert at ild og glør er helt slukket
 • å rydde vekk bålrestene etter at bålet er slukket
 • fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot å gjøre opp ild i skog og mark i hele landet
 • det er totalforbud for all bruk av åpen ild hele året i Rogaland Arboret og Stavanger botaniske hage
 • brann- og redningssjefen kan forby all bruk av ild ved spesielle vær- og vindforhold
 • dersom bålet kommer ut av kontroll, skal brannvesenet varsles umiddelbart på nødnummer 110

Les mer:

Publisert: