17-åring dømt etter dødsulykke i Hå

Dødsfallet var en kombinasjon av flere uheldige forhold, og ikke noe tiltalte burde innsett kunne bli følgen av traktorturen, mener retten, som likevel dømmer 17-åringen for brudd på vegtrafikkloven.

Politiet sikret ulykkesstedet fram til krimteknikere og ulykkesgruppen til Statens vegvesen kom til Nærbø.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Det var lørdag 2. juli i fjor at den tragiske ulykken skjedde. Den da 16 år gamle sjåføren hadde med seg to venner i traktoren som han hadde lånt av en bonde han arbeidet for. Traktoren var registrert for en person.

Les også

Jente (17) omkom i traktorulykke på Nærbø

Retten legger til grunn at traktorens venstre bakhjul lettet i forbindelse med at den ble svingt inn i Kvileitet i Hå. Dette førte til at traktoren begynte å «dabbe» og humpe. Traktoren havnet så med det venstre bakhjulet oppå midtrabatten. Videre kjørte den tvers over motgående kjørefelt, opp på fortauet og delvis inn på graset. Da traktoren stanset, hadde en av de tre som satt i førerhytten ramlet ut.

For høy fart

Den omkomne, en 17 år gammel jente, falt ifølge dommen ut gjennom bakluka. Om denne luka var låst eller ikke, er usikkert. Retten ser ikke bort ifra at den var det, men at en kombinasjon av humpingen og at det var trangt i traktorhytten, likevel førte til at luka åpnet seg.

Den 17 år gamle jenten ble erklært død på stedet av ambulansepersonell som ankom få minutter senere.

Les også

Nekter straffskyld etter å ha rygget på kona

Både tiltalte og den andre personen som satt på med ham, forklarte i retten at tiltalte bremset ned før han svingte inn i Kvileitet. Begge mente likevel at farten var for høy i forhold til den krappe 90-graderssvingen.

Ulykken skjedde på Nærbø i krysset mellom Opstadvegen og Kvileitet.

Retten legger til grunn at for høy fart, feilbedømmelse av traktorens plassering i veibanen inn i svingen, eller en kombinasjon av disse omstendighetene, førte til at traktoren vippet og startet med den kraftige humpingen.

Les også

Prøvekjørte motorsykkel i 143 km/t

Les også

Fant promillekjører sovende i bagasjerommet

I traktoren, som var registrert for en, var det ikke montert egnede innretninger passasjerene kunne holde seg fast i.

Brøt vegtrafikkloven

I dommen heter det blant annet at dødsfallet var en kombinasjon av flere uheldige forhold, og ikke noe tiltalte burde innsett kunne bli følgen av kjøringen.

Retten mener like fullt at tiltaltes kjøring var uaktsom og at den rammes av vegtrafikkloven paragraf 3 (se faktaboks).

Retten mener at tiltalte ikke opptrådte tilstrekkelig aktpågivende og varsomt da han kjørte traktoren og at han på den måten voldte fare for skade. «Retten viser til at tiltalte tok med to passasjerer i traktoren selv om han visste at den bare var registrert for én person. Retten viser videre til at det var mulig for tiltalte å foreta en kontrollert sving i det aktuelle krysset om han hadde kjørt med lavere fart og/eller plassert traktoren bedre i vegbanen.

Betinget fengsel

Retten legger til grunn at det i utgangspunktet skal reageres med en betinget fengselsstraff for uaktsom kjøring etter vegtrafikkloven paragraf 3 som medfører dødsfall.

Les også

Anket fengselsdom og fikk bot

Les også

25-åring dømt for drapsforsøk med balltre

I denne saken mener retten at straffen skal settes til betinget fengsel i 21 dager. Prøvetiden settes til 2 år.

Det er nå nesten ett år siden ulykken skjedde. Selv om retten ikke finner at politiets og påtalemyndighetens tidsbruk har vært unødvendig lang, peker retten på at ventetiden må ha vært vanskelig og belastende for tiltalte.

I tillegg til den betingede fengselsstraffen dømmes 17-åringen til å tåle tap av førerretten for en periode på 1 år.

Dommen fra Jæren tingrett er enstemmig.

Publisert: