Utrolige Rogaland: Denne steinstjerna er mer enn 1200 år gammel

Ingen vet med sikkerhet hvorfor steinstjerna på Sele ble laget eller om noen ligger begravet under stjerna. Men den har ligger her i mer enn 1200 år.

Kulturvernkonsulent Thorbjørg Isafold Kristjansdottir og kultursjef Ulf Ludvigsen i Klepp kommune viser fram steinstjerna som ligger ut mot havet på Sele.
 • Ola Fintland
  Ola Fintland
  Journalist
Publisert: Publisert:

– Det er mer spennende å ikke ha alle svarene. Det åpner for undring og mystikk, sier kulturvernkonsulent Thorbjørg Isafold Kristjandottir i Klepp kommune.

Uten arkeologer og historikere hadde vi visst mye mindre om det som har skjedd. Men de vet ikke sikkert de heller. De må gjette, tolke og analysere basert på ulike kilder og tidligere erfaringer.

Ingen vet med sikkerhet hvorfor steinstjerna på Sele ble laget. Den er også kalt for «døds-sjødno» og kan skjule en eller flere graver, men det finnes også andre teorier.

Det vi vet er at den er laget av rullestein som er formet som en stjerne med tre odder. Armene er 10 meter lange ut fra sentrum, og steinsettingen ble ganske kraftig restaurert i 1935. Derfor er det vanskelig å si om det er nøyaktig slik den opprinnelig har sett ut.

Les også

Utrolige Rogaland: Da kona ble permittert, kjøpte de hele fabrikken

Da kona Karin ble permittert, sa Sigmund Stenberg opp sikker jobb hos vindusfabrikken Nordan for å satse framtiden på en…
Les også

Hvis tungen til trollet kan være en populær tur, hvorfor kan ikke pikken?

Hvis tungen til trollet kan bli en attraksjon som trekker tusenvis av turister, hvorfor kan ikke pikken bli et nytt…
Les også

Utrolige Rogaland: Her regner det minst i Rogaland

Helt på kanten mot havet blåser det friskt. Men ingen steder i Rogaland har hatt mindre nedbør enn Obrestad fyr hittil i…

Skiltet som severdighet

For tre år siden inviterte Klepp kommune til dugnad for å få den overgrodde steinstjerna på Sele til å skinne. Samme år ble den skiltet som en severdighet med brune skilt langs veien som som viser vei til det gamle fornminnet.

Den gang lå steinstjerna delvis skjult under et lag av sand, jord og gras. Det gjorde det vanskelig å få øye på den overgrodde haugen i landskapet, men stjerneformen var forsatt synlig som en svak forhøyning på det flate jordet mellom Sele og Hellestø.

Kultursjef Ulf Ludvigsen og kulturvernkonsulent Thorbjørg Isafold Kristjandottir synes det er spennende at vi ikke har alle svarene om steinstjerna.

Nå er det to hester som beiter på jordet og sørger for at graset rundt steinstjerna holdes nede. Kulturvernkonsulenten tror at det er to islandshester, men hun er ikke hundre prosent sikker til tross for at hun selv kommer fra Island. Ganglaget kunne avslørt de to hestene, men det er ikke så lett å få hestene over i tølt på kommando.

Før vikingtiden

Steinstjerna på Sele er sannsynligvis fra perioden før norske vikinger dro på tokt og befolket Island på slutten av 800-tallet.

To hester beiter på området og sørger for å holde graset rundt steinstjerna nede. Skiltet som forteller noe av historien, er også godt å klø seg på.
Les også

Utrolige Rogaland Her regner det minst i Rogaland

Helt på kanten mot havet blåser det friskt. Men ingen steder i Rogaland har hatt mindre nedbør enn Obrestad fyr hittil i…

Tidligere var det mange slike stjerneformede steinsetting i Rogaland, men de fleste er dyrket opp og er i dag borte før de rakk å bli fredet som kulturminner. De aller fleste stjernene lå ved viktige ferdselsårer til lands og til vanns og nær store gårder som har hatt en spesiell maktposisjon i samfunnet.

– Det gir en dybde i livet å vite at det var folk som bodde og levde her for lang tid siden. Hvis dette har vært en grav, så er det nok noen mektige personer som ble begravet her, sier kultursjef Ulf Ludvigsen i Klepp kommune. Han synes teoriene om andre funksjoner er minst like spennende.

For tre år siden inviterte Klepp kommune til dugnad for å få den gamle stjerna til å skinne og få bort et lag av sand, gras og jord.

– Steinsettingen kan også ha en religiøs symbolverdi. Men dette er det arkeologene som vet best. Det finnes ikke sikre svar, og vi andre kan bare undre oss, sier Ludvigsen.

Ingen sikker datering

Det finnes ingen sikker datering av steinstjerna på Sele, men i en lignende stjerne i ved Hå gamle prestegård er det funnet et brent kvinnegrav fra 700 år etter Kristus i armen til den største stjerna, mens en enkel branngrav fra folkevandringstiden (400–550 år etter Kristus) ble avdekket i den minste. Men det er også flere stjerner uten slike gravfunn.

På bakgrunn av de funn som er gjort blir gjerne steinstjernene i Rogaland tidfestet til mellom 250 år og 800 år etter Kristus. Det stemmer bra med et stort antall utgravninger av stjerneformede steinsettinger i Sverige, ifølge en artikkel av arkeolog Bjørn Myhre, som tidligere var direktør ved Arkeologisk museum i Stavanger.

Den mest kjente stjerneformede steinsettingen i Rogaland ligger på Nordheim i Karmøy kommune på østsiden av Karmsundets smaleste punkt.

Steinstjerner på Ullandhaug

På moreneryggen ovenfor jernaldergården på Ullandhaug var det også tre lave stjerneformede steinsettinger som fortsatt var synlige rundt århundreskiftet mellom 1800- og 1900-tallet.

Lokalt ble de kalt for «Krossane». Den største av stjernene hadde en avstand på hele 34 meter mellom armspissen, mens de to andre var noe mindre. En gang tidlig på 1900-tallet ble de dyrket bort, men det er bevart en tegning fra 1859 som viser at en stor stein var plassert i hver armspiss.

Hver spiss på stjerna er rundt 10 meter ut fra sentrum.
Les også

Hvis tungen til trollet kan være en populær tur, hvorfor kan ikke pikken?

Hvis tungen til trollet kan bli en attraksjon som trekker tusenvis av turister, hvorfor kan ikke pikken bli et nytt…

Steinstjerna på Sele har samme form som «Krossane» på Ullandhaug. Den inngår i et stort strandgravfelt som strekker seg nordover fra den store bronsealderhaugen Tangarhaugen, og blant de 30–40 gravhaugene som ligger her, har det vært to stjerneformede steinsetting til. Alle tre har et søkk på midten slik som på Ullandhaug, ifølge Myhre.

Symbol for livets tre

Den svenske arkeologen Anders Andrén har argumentert for at de stjerneformede steinsettingene har en videre betydning enn bare som gravminner. Han tolker dem som symboler på asketreet Ygdrasil som beskrives som livets tre i norrøn mytologi. Yggdrasil hadde tre røtter som strakte seg utover hele verden, mens kronen og greinene nådde himmelen. Det var et kosmisk symbol som bandt mennesker, verden og himmelen sammen. Treet var symbolet på selve livet, og det måtte holdes levende for å unngå Rangnarok - verdens undergang.

Flere av de stjerneformede steinsettingene i Sverige har hatt en stor bautastein stående i sentrum, og i noen tilfeller er det funnet stolpehull som viser at det har stått en trekonstruksjon der. Disse monumentene kan derfor ha symbolisert verdenstreets tre røtter og stamme.

– Det er en teori jeg liker godt, sier kulturvernkonsulenten.

Publisert:

Utrolige Rogaland

 1. Kaja (24) vil lage tropisk dyrehage i Sandnes

 2. Utrolige Rogaland: James Bond-øya i Egersund

 3. Utrolige Rogaland: Han jakter hundre fiskeslag på stang

 4. Utrolige Rogaland: Hvordan havnet kjempepapegøyen i Hoveveien?

 5. Utrolige Rogaland: Ombo er like stor som Manhattan i New York. Men det bor bare 236 personer der

 6. Utrolige Rogaland: Denne steinstjerna er mer enn 1200 år gammel

 1. Utrolige Rogaland
 2. Klepp kommune
 3. Rogaland
 4. Historie
 5. Arkeologi

Mest lest

 1. Korvetten AS begjært konkurs

 2. 38-åring tiltalt for vold mot gutt etter ring-på-spring

 3. Klar oppfordring fra de voksne: Ta russetiden tilbake!

 4. Fikk sparken i Dalane Kraft etter at han varslet NVE om et sikkerhetsproblem