Vil ha kraftlinje på urørt mark

Etter 20 års arbeid kan planene om en ny høyspentlinje mellom Lysebotn og Stokkeland bli skrinlagt. Nå vil Lyse Energi heller strekke kablene om Jørpeland, Riska og direkte til Stavanger.