Statens kulturminneråds pris til jærbu

Einar Sæland fra Time kommune i Rogaland blir hedret for sitt arbeid med å restaurere gamle gårder på Jæren.