Jeger og jaget

Han kunne ha levd rolig og godt av familieformuens millioner. Han kunne ha drevet en grei advokatpraksis. I stedet er han som kriminalsjef ansvarlig for de som nå jager etter den eller de skyldige i Tina Jørgensen-saken, en omfattende sak som det kan ta lang tid å løse, en sak som folk er bestyrtet og sterkt opptatt av.