Villsvin erstatter sauer

— Landbruksministeren oppfordrer bøndene til å tenke nytt. Jeg tar ham på ordet, sier Arne Osland, som har startet villsvin-produksjon på Høg-Jæren.