Kvinesdal mister 10 millioner pr. år?

SIRDAL/KVINESDAL: Ordfører Sigmund Oksefjell i Kvinesdal er opprørt. Skattedirektoratets tolkning av den nye eiendomsskatteloven bryter med avtalen faren Tønnes kjempet gjennom som ordfører på 60-tallet: Skatten av Sira-Kvina skulle fordeles etter vannressursene, og ikke etter hvor kraftverkene ble bygd. Uten en slik avtale ville kvindølene aldri godtatt overføring av Kvina til Sira-vassdraget framfor full utbygging i egen dal.