Avviser anklage om sosial dumping

FLEKKEFJORD:Bussentreprenør Kristian T.Brøvig fnyser over beskyldningene om «sosial dumping» av sjåfører iFlekkefjord.