HSD ukjent med påstand

HSD tilbakeviser påstanden om at rederietikke er villig til å betale for vindmålinger ved Ryvardenfyr.