Laber interesse for mjølkekutt

Interessa for å slutta med mjølk for å få ned overproduksjonen, er låg mellom bøndene i Rogaland. Bonde og turistvert Bjørn Moe på Sand trur ikkje det ville vore god butikk å selja kvoten Han held fram med mjølkeproduksjon.