• Sigrid Engelsen Rostad var litt nervøs for å spille fiolin alene, da Sandnes kulturskole inviterte til konsert i forbindelse med «Kulturskolens dager» i april i fjor. Men hun kunne gå av scenen med et smil om munnen og stor applaus i ryggen. Hun er en av svært mange barn som nyter godt av kulturskoletilbudet i Sandnes. Fredrik Refvem

Vanskelig å være populær

Kulturskolens gode renommé i Sandnes er ikke bare enkelt å leve med. Antall barn på venteliste øker og øker – dette kulturskoleåret inneholder listen 1312 navn.