132 km/t i 80-sonen

23-åringen er anmeldt og har mistet førerkortet.