- Jeg har vært rektor i 20 år, men aldri opplevd dette før

Elever ved ungdomsskolen som vegrer seg for å komme på skolen, sliter psykisk. Problemstillingen er ikke ukjent for rektorer ved flere andre ungdomsskoler.