• Maren Støldal Risa, Xenia Cappelen, Ingvild Rundberg, Benjamin Aarsland Erikstad og Anne Marie Lund forsvarte privatskolen Akademiet i forrige uke. - Vi jobber hardt for karakterene, sa de. Jarle Aasland

Ikke store karakteravvik på Akademiet

Akademiet vgs i Sandnes har fått et eksternt firma til å sjekke karakteravvik, lærings— og arbeidsmiljø.