Politisk storm mot bomringen

Fylkespolitikerne i Rogaland forlanger å få like stor del av vegbudsjettet som de andre fylkene. Nå truer de med å nekte bomringen på Nord-Jæren.