Krangler om penger

I tilknytning til utbyggingen av det nye Lundefeltet Ganddal, forpliktet byggefirmaet Skårland AS seg til å lage en gang— og sykkelsti langs riksveg 44. Grunnarbeidene er altså allerede gjort. Men nå er utbyggeren og Vegvesenet blitt uenige om hva som skal skje videre. Uenigheten dreier seg om hvordan arbeidet skal utføres og hvem som skal ta regningen.