Storgård fra romertiden på Hundvåg

Arkeologene har gjort et nytt interessant funn på Hundvåg. En stor gård fra romertiden, drevet kontinuerlig i 500 år, avdekker en til nå ukjent periode på stedet.