Kritikkverdig sauehold kan få følger for jobb

Saueholdet til Gunnvor Molaug har betydning i forhold til hennes stilling som assisterende politimester.