Modalt hjelpeverb i veistrid

I om lag 50 år har Orrevegen vært tiltenkt en viktig rolle som en del av mateveisystemet for Bryne sentrum. Nå viser det seg at fullføringen av veien har blitt ytterligere forsinket på grunn av et modalt hjelpeverb.