Brudd på Lysefjorbrua

En undersøkelseskommisjon har funnet 158 brudd på yttersiden av wirene som er spunnet rundt bærekablene på Lysefjordbrua. I tillegg er det oppdaget noen brudd inni stålwirerne.