Effektivt

Maiken Jonassen har gått gradene mot toppen i Sandnes kommune. Hun begynte som ufaglært på Åseheimen, denne uka fungerer hun som rådmann.