Giftutslepp blir truleg oppklart

Alt tyder på at saka om giftutsleppet i Håelva blir oppklart, sjølv om etterforskinga vil ta tid.