100.000 mot rasisme og fremmedfrykt i skolen

Fremmedfrykten øker i Norge. Derfor setter politikerne i Rogaland av 100.000 kroner til kamp mot fremmedfrykt og rasisme i skolen.