Rogaland må samlast om Rogfast

Rogaland må stå samla om trasevalet for Rogfast slik at statlegemidlar kan løyvast til prosjektet i neste nasjonale transportplan,som skal gjelda frå 2006 til 2015.