Time vil tjene på skattereform

Time kommune mente at bortfallet av selskapsskatten var hovedårsaken til skattesvikten på fem millioner kroner i fjor. Men Kommunal— og regionaldepartementet (KRD) hevder at kommunen kun tapte 0,8 millioner kroner på at denne skatten ble gjort statlig.