Nord-Jæren på veksttoppen

Nord-Jæren og Oslo-gryta er de områdene i landet som har flest bedrifter som vokser. Dette gjelder både målt i omsetning og i antallet ansatte.