Uenighet om tall-bruken

Oppklaringsprosent på 26? Nei, vi har en oppklaringsprosent på 35, sier politiavdelingssjef Birger Haugvaldstad og viser til politikammerets statistikk som ble lagt fram av politimesteren i januar.