Solveig Nessa melder Aftenbladet til PfU

Solveig Nessa melder Stavanger Aftenblad inn for Pressens FagligeUtvalg. Hun føler seg uthengt i saken om boplikt i Hjelmeland.