Nor-Stein dømt

Firmaet Nor-Stein A/S er i Stavanger byrett dømt til å betale i alt 150.000 kroner i prisavslag, erstatning og saksomkostninger til anleggsgartnerfirmaet Nygaard A/S.