Vil kalla byen Gann

Sandnes Mållag kastar seg inn i debatten om byidentitet i Sandnes. Dei foreslår å bytta bynamn til Gann.