Fra industri til boliger i Åsedalen?

Eiendommene til Skårland og AS Betong i Åsedalen kan bli boligområder om noen år.