Søker eksperthjelp til fortetting

Tusenvis av boliger skal bygges innenfor eksisterende tettsteder. Kommunen frykter jobben blir vanskelig og søker eksperthjelp.