Inviterte til prøveprosjekt

Andre enn førsteklasselærarane på Orstad har tenkt skulefrokost. Mellom anna var det for fleire år sidan var det eit tilbod på Buøy skule.