De fleste har fått strømmen tilbake

Strømbrudd i Sola kommune.