• Tingrettsdommer Richard Saue forhåndsvarslet aktørene i Innside-saken om at dommen ville bli lagt i rettens pressemappe klokka 14 på fredag, men ikke om at pressemelding ville bli sendt ut 10.00. Bak: tingrettsdommer Elizabeth Baumann. Fredrik Refvem

Anklages for avtalebrudd

Pårørende mener Stavanger tingrett brøt avtale ved å sende ut pressemelding om Innside-dommen fredag morgen. Flere barn skal ha fått sjokk.