• Bønder som er berørt av svarthalespove-vernet i Klepp ønsker å spille med i et forskningsprosjekt om et vernesamarbeid som legger vekt på bøndenes lokalkunnskaper. Audun Sjurseike

- Bønder må få eierskap til fuglevern

Forskningsprosjekt tar sikte på å gjøre berørte bønder til medspillere i vernestriden rundt svarthalespoven på Jæren.