Patrick får ikke SFO med jevnaldrende

Brit Haabeth Tjessem krever at Sandnes kommune etablerer et verdig fritidstilbud etter skoletid for ungdommer som er sterkt utviklingshemmet.