Høyesterett avgjorde odelsstrid

Høyesterett har nå satt punktum i en årelang strid mellom to søskenbarn om hvem som skulle overta et småbruk i Døvik i Strand.