• John Peter Hernes (H), leder av oppvekststyret. Anders Minge

Jobber for å unngå søskensplitting

John Peter Hernes (H) har tro på at Stavanger kommune skal klare å finne løsninger som gjør at søsken skal få plass i samme barnehage.