• Illustrasjon laget av Kontor for arkitektur og plan AS (KAP) "sett fra" Haugesundsgata. KAP

Ut med sardiner og Bandidos – inn med 139 boliger

Tinnfabrikken viker plass til fordel for et familiestrøk med boliger, P-hus, park, sykehjem og næring.