• Historisk: Skal samarbeida for å få fleire kompetente barnehagefolk: Frå venstre: Forskningsleiar Martin Gjelsvik ved IRIS, barnehagesjef Rannveig Eriksen frå Stavanger, rådgjevar Frode Ingvaldstad i KS, førstelektor Elisabeth Ianke Mørkeseth frå UiS, utdanningsdirektør Sølvi Ona Gjul og Anita Olufsen som er leiar i Utdanningsforbundet i Rogaland. Anders Minge

Også ingeniørar treng barnehagar

Ei meir lønsam investering enn å satsa på barnehagar fins knapt, slår professor i økonomi Mari Rege fast.