SFT avviser at tid gikk tapt

Diskusjonene rundt hvem som skal betale for oppryddingen av oljesøl, har ikke forsinket nødlossingen.