Bindende Nato-avtale om Jåttå

Den norske regjering og Nato inngikk i fjor en samarbeidsavtale som gjør det vanskelig å nedlegge Fellesoperativt hovedkvarter på Jåttå og Madlaleiren.