• Tobarnsmoren ble funnet på 70 meters dyp i Lysefjorden.

Forsandordfører ber foreldre være forsiktige når de snakker om saken

Forsandordfører Ole Tom Guse håper av hensyn til de pårørende at det blir minst mulig blest om og mediedekning av rettssaken.