Byen får flere miljøgater

Utbedringen av gjennomfartsveier i Stavanger er blitt en suksess. Arbeidet skal videreføres.