• Hans Aarsland, bonde og leder i Jordvernforeningen i Rogaland har vunnet en foreløpig seier. Han kjemper mot dobbeltspor midt i matfatet på Jæren og har lenge ivret for å legge både jernbane og E39 i en helt ny trasé lenger øst. Pål Christensen

E39 gir ikke "time-out" for bomring

Blir en ny firefelts E39 over Høg-Jæren som slangen i paradis, en som ødelegger alt, også dobbeltsporet? Eller blir det løsningen for alle regionens store veiprosjekter?