• Leder Øystein Vaule i Borgervernet Rogaland støtter Nordfront, men bryr seg ikke om de er nynazistiske eller ikke. Pål Christensen

Asylmotstander takker nynazistgruppe

Leder Øystein Vaule i Borgervernet Rogaland takker nynazistgruppen Nordfront for hjelpen. Selv vil Vaule fortsette kampen, fordi det meste i samfunnet er blitt dårligere de siste 60 årene: Ikke bare kan stadig færre lese, levealderen går også ned.